Skip to main content

Skötselråd

Underhåll av trätrappor -
hur ska man sköta sina trätrappor för att kunna glädjas åt dem under många år?

För att bibehålla det vackra och naturliga utseendet av trätrappor är det nödvändigt att utföra lämplig skyddsbehandling samt skötsel. Nyckelordet är REGELBUNDENHET.

Den avgörande frågan när Du ska välja rätt sätt att sköta våra trappor är dess ytbehandling. Beroende på om trappan har behandlats med lack eller olja, finns det specifika åtgärder att vidta vid skötsel och underhåll av Din trätrappa.

LACKADE TRÄTRAPPOR

Trätrappor som behandlats med lack, kännetecknas framförallt av hög motståndskraft mot smuts, detta eftersom lacken fungerar som en barriär och tillåter inte smutsen att tränga in i träets struktur.

Lackade trätrappor är även enklare att underhålla och kräver mindre vårdande behandlingar än oljade trappor. De har stor motståndskraft mot nötningar och därmed kan vi vara säkra på att de kommer att tjäna er i många år. Vid synliga repor är det dock nödvändigt att renovera hela ytan, eftersom förnyelse av endast det skadade fragmentet kommer medföra att detta kommer att skilja sig från resterande yta.

Daglig skötsel av lackade trappor innebär framförallt dammtorkning och dammsugning. Dessa åtgärder bör utföras så ofta som möjligt, eftersom damm och sandkorn kan orsaka repor. Våttorkning av trapporna bör man vara restriktiv med och utföra detta endast vid behov. Vatten har en mycket negativ inverkan på träytor och därmed skall man begränsa dess användning till ett minimum. Det bästa sättet att våttorka en lackad trappa är att byta ut moppen mot en väl urvriden trasa. Efter våttorkning av trappan rekommenderas det att torka av den för att förhindra att vattenrester tränger in i trädet, detta eftersom trä har hygroskopiska egenskaper.

Det är även viktigt att komma ihåg att använda ett rengöringsmedel som är anpassat efter denna typen av yta. Alla ”universalmedel” bör betraktas med försiktighet, dessa medel kan göra mer skada än nytta, t.ex. genom störning av strukturen eller mattning av ytan. Produkter som ej kräver användning av vatten är också en bra lösning, tack vare detta är träet bättre skyddat.

En annan viktig roll i skötseln av lackade trappor är systematiskt periodiskt underhåll. För detta ändamål används preparat för bevarande av lackat trä, som har skyddande egenskaper, förlänger livslängden på lackbeläggningen och fräschar upp trappans utseende. Denna åtgärd bör utföras i genomsnitt var sjätte månad. Naturligtvis är det ytterst viktigt att komma ihåg att rengöra ytorna innan behandlingen.

OLJADE TRÄTRAPPOR

En obestridlig fördel med oljeskyddade trappor är deras naturliga utseende. Oljan framhäver träets struktur, framhäver dess skönhet och specifika egenskaper, såsom ådringar. Dessutom förblir den oljade ytan sträv, vilket innebär att den inte är lika hal som en lackad yta och att repor blir mindre synliga.

En annan fördel med oljade trätrappor är att en skada kan åtgärdas med delrenovering, man behöver inte reparera hela trappan. Oljan tränger djupt in i träet utan att skapa ett extra ytlager, detta innebär att man inte behöver vara orolig för ansamlingar av fukt och därmed inte heller för mögel eller svamp.

Denna typ av ytbehandling har dock vissa nackdelar. Oljeimpregnerade trappor absorberar lätt alla orenligheter och om man inte tar bort dem
relativt snabbt, kan de förbli synliga för alltid. Dock behöver man inte oroas för mycket av detta, eftersom en om oljning återställer trappans ursprungliga utseende och detta är någonting Du enkelt kan göra själv. Det är viktigt att komma ihåg att olja om trapporna efter ett års användning, sedan efter två år, tre år och efter fem år. Därefter skall oljan endast användas för att reparera begränsade skador på träytan.

När det kommer till skötseln av denna typen av yta, liknar den mycket den som används för lackat trä. Nyckeln är att hålla de oljade trapporna rena, vilket man gör genom daglig dammtorkning eller dammsugning. Vid dammsugning av oljade trätrappor är det viktigt att välja ett munstycke som lämpas till denna sortens ytor. Vid våttorkning är det lämpligast att använda sig av en fuktig trasa. Även här bör man välja rengöringsprodukter som är anpassade efter denna sortens yta (tvålbaserade produkter lämpar sig mycket bra). För att ta bort fläckar, fett, missfärgningar krävs kraftigare åtgärder såsom specialkoncentrat. De ska dock inte användas för ofta, helst inte oftare än var sjätte månad. Underhåll av oljade trappor kräver mycket mer uppmärksamhet än det lackade alternativet. Deras hållbarhet beror till största delen på användningsintensiteten.

EXTRA INFORMATION – vad mer man bör vara uppmärksam på:

– Att applicera ett för tjockt lager preparat kan göra trappan hal och öka risken
för halk- och fallolyckor.

– Vid rengöring av trapporna bör man ej använda borstar med vassa eller hårda borst. Tygtrasor, mikrofiberdukar och mikrofibermoppar lämpar sig utmärkt.

– Om det finns husdjur i hemmet kan det vara värt att regelbundet klippa deras klor.

Underhåll av glasräcken-
tänk på att just Ert glasräcke kan bestå av olika material och att det därmed är viktigt att Ni följer instruktionerna för respektive material.

Glas

Rengör glaset regelbundet med hjälp av en mjuk trasa och putsmedel speciellt anpassat för fönster och speglar, eller med en mjuk kökssvamp och varmt vatten med diskmedel. Torka glaset med en mjuk ludd fri trasa eller med hjälp av en gummiskrapa. För behandling av svårare fläckar kan rödsprit användas. Efter behandling med rödsprit, rengör glaset enligt ordinarie metod. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller verktyg såsom stålborstar på glaset.

Klämfästen

Om Ert glasräcke har klämfästen, så behöver Ni ca 2-3 gånger per år se över dessa. Större temperaturskiftningar kan få klämman att lossa en aning och då krävs det att Ni efterspänner den. Detta innebär att Ni kontrollerar så att skruven inte sitter löst och spänner åt de skruvarna som eventuellt har lossat. Spänn inte åt skruvarna för hårt, de ska sitta ordentligt men inte för hårt.

Aluminium

Aluminiumdetaljer rengörs genom att de torkas av med en trasa fuktad med fettlösningsmedel såsom diskmedel. Torka ytan torr med en mjuk torr trasa för att undvika ränder och kalkfläckar. Vid svårare fläckar som inte går bort med ordinarie rengöringsrutin, kan ytan rengöras med ren alkohol, skölj därefter med kallt vatten och torka ytan torr. Använd ej slipande rengöringsprodukter eller verktyg, rengör aldrig med syror eller alkaliska medel. För att undvika missfärgningar, rengör inte aluminiumdetaljerna under sommarens varmaste dagar.

Trädetaljer

Överliggare / ledstång i trä rengöres med hjälp av ljummet vatten, milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

Övrigt

Avlägsna alla eventuella etiketter från samtliga produktdelar efter avslutad montering. Detta eftersom etiketter kan över tid i vissa fall lämna bestående märken på ytan.

Rostfritt stål

Detaljer i rostfritt stål rengöres med en fuktig trasa doppad i varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar på stålet. Vid svårare fläckar som inte går bort med ordinarie rengöringsrutin, kan ytan rengöras med ren alkohol, skölj därefter med kallt vatten och torka ytan torr. Använd aldrig klorbaserade rengöringsmedel då dessa orsakar rost. Om små rostfläckar har bildats på ytan, ta bort dessa genom att slipa ytan med mycket fint skurnylon avsedd för metall, typ vit (repfri) Scotch-Brite. Slipa ytan i stålets riktning. Använd aldrig stålull eller andra slipande produkter eller verktyg vid normal rengöring. Rostfria detaljer behöver underhållas och rengöras 1-3 gånger per år, oftare om räcket är monterat i havsnära miljö.

Olackat trä

Efter den första rengöringen av olackad träledstång, kan enstaka fibrer i träet resa på sig, Ni kan då slipa ledstången med lätt hand med ett finkornigt slippapper, slipa endast i fiberriktningen. Om ledstången sitter utomhus behöver man impregnera den med exempelvis träolja eller annan produkt som är anpassad för rådande förhållanden. Upprepa behandlingen regelbundet beroende på hur pass utsatt träet är; bland annat väder, väderstreck, placering samt slitage till följd av användning påverkar hur ofta Ni behöver impregnera ledstängerna.

Lackat trä

Vid ordinarie rengöring av lackade träledstänger skall inga slipande rengöringsmedel eller verktyg användas. Synliga repor och svårare smuts kräver renovering av hela ledstången genom slipning och återbehandling med klarlack.

Underhåll av Metall/Aluminium/Rostfritt

Metall

Metalldelarna på Din trappa är mycket lätta att hålla rena, torka bara av med en mjuk trasa fuktad i såpvatten eller annat milt rengöringsmedel. Det är viktigt att rengöra metallpartierna regelbundet för att förhindra att smuts och damm ackumuleras. Vid behandling av svårare fläckar eller ingrodd smuts, lös upp fläcken med tvålvatten och torka sedan med en torr trasa. Använd inte metallborstar, lösningsmedel, rengöringsmedel med slipmedel samt klorbaserade rengöringsmedel.

Aluminium

Aluminiumdetaljer rengörs genom att de torkas av med en trasa fuktad med fettlösningsmedel såsom diskmedel. Torka ytan torr med en mjuk torr trasa för att undvika ränder och kalkfläckar. Vid svårare fläckar som inte går bort med ordinarie rengöringsrutin, kan ytan rengöras med ren alkohol, skölj därefter med kallt vatten och torka ytan torr. Använd ej slipande rengöringsprodukter eller verktyg.

Rostfritt stål

Detaljer i rostfritt stål rengöres med en fuktig trasa doppad i varmt vatten och ett milt rengölringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar på stålet. Vid svårare fläckar som inte går bort med ordinarie rengöringsrutin, kan ytan rengöras med ren alkohol, skölj därefter med kallt vatten och torka ytan torr. Använd aldrig klorbaserade rengöringsmedel då dessa orsakar rost. Om små rostfläckar har bildats på ytan, ta bort dessa genom att slipa ytan med mycket fint skurnylon avsedd för metall, typ vit (repfri) Scotch-Brite. Slipa ytan i stålets riktning. Använd aldrig stålull eller andra slipande produkter eller verktyg vid normal rengöring.