Skip to main content

Garantiåtagande

Trappor, trä/metall

ArtStairs AB lämnar tre (3) års fabriksgaranti på levererade trappor samt fem (5) års garanti på montagen. Garantin omfattar endast material och funktion. Garantin är villkorad genom kravet att kunden tagit del av samt följt våra skötselanvisningar. Garantin gäller inte i de fall kunden själv har orsakat skadan genom ovarsam hantering, felaktig montering eller egen modifiering av trappan. Garantin gäller inte på slitage. Små repor, märken eller andra mindre defekter i träet eller metallen betraktas som normalt till följd av användning av trappan. Trä är ett levande material och kan således i vissa fall ha synliga kvistar, synliga förändringar till följd av kåda, naturliga färgskiftningar och sprickbildningar. Garantin omfattar ej naturliga förändringar i materialet enligt ovan. Garanti på montage gäller endast i de fall installationen är utförd av ArtStairs AB eller av extern aktör anlitad av ArtStairs AB. I de fall kunden själv har ombesörjt montagen gäller inte garantin på installationen.

Glasräcken/Belysning

ArtStairs AB lämnar 18 månaders garanti på glas till trappor och räcken samt 5 (fem) års garanti på montagen. Garantin omfattar endast material och funktion. Garantin är villkorad genom kravet att kunden tagit del av samt följt våra skötselanvisningar. Garantin gäller inte i de fall spänningar i glaset orsakat sprickor till följd av ovarsam hantering eller hastiga temperaturskiftningar. Garantin gäller inte på missfärgningar i lamellglaset. ArtStairs AB följer Glasbranschföreningens villkor för garanti och reklamation. Garantin gäller inte i de fall kunden själv har orsakat skadan genom ovarsam hantering,
felaktig montering eller egen modifiering av räcket. Garanti på montage gäller endast i de fall installationen är utförd av ArtStairs AB eller av extern aktör anlitad av ArtStairs AB. I de fall kunden själv har ombesörjt montagen gäller inte garantin på installationen.

Belysning

ArtStairs AB lämnar ingen garanti på utbrända LED-lampor.

Reklamation

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Reklamation till följd av felaktigheter i beställningsunderlaget, såsom felaktigt angivna mått, skador uppkomna vid montage eller skador till följd av att skötselanvisningarna ej följts, tas ej emot. Vid reklamation, kontakta oss på info@artstairs.se, beskriv Ditt ärende så utförligt som möjligt och bifoga foton på det reklamationen avser.